Regulamin altany

Regulamin wynajmu altany i obiektu wypoczynkowego  „Przystanek Zapotocze” w Słopnicach

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych.
 2. Osoby przebywające na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania  przepisów dotyczących bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej:
  • rozpalania ogniska/ grilla tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
  • nadzorowania ogniska/grilla podczas palenia, oraz ich zagaszenie, 
  • niewyrzucania niedopałków papierosów (niedopałki należy wyrzucać do donic wypełnionych piaskiem)
 4. Dzieci przebywające na terenie Obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania nad nimi szczególnego nadzoru.
 5. Na terenie obiektu akceptujemy pobyt zwierząt domowych. Właściciele są zobowiązani do sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu oraz sprzątania po swoich pupilach.
 6. Organizatorzy imprez w altanie, korzystający z usług cateringowych, są zobowiązani dopilnować, aby firma cateringowa zabrała śmieci wyprodukowanych podczas trwania imprezy.