Regulamin strefy spa

Zasady korzystania ze strefy SPA

  1. Sauna i jacuzzi dostępne są od godziny 8:00 do 21:00.
  2. Chęć skorzystania ze strefy SPA należy zgłosić gospodarzowi obiektu trzy godziny wcześniej, podając godzinę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z sauny bądź z jacuzzi. Po tym czasie urządzenia zostaną automatycznie wyłączone. 
  3. Przed wejściem do sauny, jacuzzi należy wziąć prysznic.
  4. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o nie wnoszenie szkła i korzystanie wyłącznie z naczyń plastikowych znajdujących się w koszyku w altanie. 
  5. Osoby które na skutek niewłaściwego użytkowania spowodowały zanieczyszczenie wody w jacuzzi, zostaną obciążone kosztami czyszczenia i wymiany wody – 300 zł.